Van Rocourt naar Roucourt, Recourt en varianten

Welkom op de website over de genealogie van de Vlaamse en
Nederlandse familie Roucourt, Recourt, Rekoert, Rikkoert, Recoert
en Rekourt.   

Het gaat om de familie Recourt”
 
(klik op foto)

Dirk van Rockourt alias Roucourt trouwde in Halen met Anna Stas ( 1623) en met Maria Claes (Belgisch Limburg). Kleinzoon Dirk trouwde in 1686 met Anna Vrancken, werd brouwer in Diest en hun Roucourt nazaten wonen in België. Kleinzoon Joannes studeerde aan de Universiteit van Leuven en werd in 1667 pastoor-deken van de Sint-Goedele Kathedraal te Brussel. Kleinzoon Hendrik verhuisde van Leuven naar Dordrecht, trouwde in 1697 met Lucretia van den Blieck en werd tuinder. Zij hebben veel Nederlandse nakomelingen.

…… In de nacht van 10 juli 1637 viel het garnizoen dezer sterke (soldaten van de Prins van Oranje, Maastricht) bij verrassing in Halen, plunderde en roofde en wat goed was om nemen en staken verscheidene huizen in brand. Dirk van Rocourt, dat jaar ontvanger van de belastingen, die men sedert enige tijd op het Halen’s broek gesteld had, om de verbeteringen aan de dijken van den Demer te bekostigen, werd door de schelmen doodgeschoten, zijn kas ledig gestolen en zijn huis in assche gelegd.……

 

Citaat uit “Kort overzicht van de geschiedenis der stad Halen”, geschonken door dhr J.C.A. Recourt in 1981.

Luc Recourt (foto links) en Sem Recourt (foto rechts), nakomelingen van Dirk, zijn voorbereid op eventuele nieuwe verrassingen van de Prins van Oranje (schilderij midden) ...

De Halense familienaam “van Rockourt”  alias “van Roucourt” stamt  van de familie “de Rocourt” uit de regio Luik (voormalige Sint Lambertus Kathedraal).

Nederlandse stamvader Hendrik Ro(u)court reisde eind 17-de eeuw vanuit Leuven naar Dordrecht, trouwde met Lucretia van den Blieck en werd warmoesier (tuinder). Zijn vader, Tilmannus Roucourt, is met zijn vrouw Joanna Glaudé en kinderen vanuit Halen naar Leuven verhuisd. Zijn oom Theodorus was lakenmaker aldaar. De enige bekende zoon van oom Theodorus was Joannes Roucourt. Hij is plebaan (pastoor-deken) van de Sint-Goedele kathedraal te Brussel geworden en staat bekend als Belgisch Theoloog. Dirk Roucourt (Theodorus), een broer van Hendrik, trouwde met Anna Vrancken en werd brouwer in Diest. Hij is de stamvader van de Vlaamse Roucourt familie. Grootvader Dirk van Rockourt woonde in Halen, was in 1633 conciërge van het stadhuis en werd in 1637 door Hollanders gelegerd in Maastricht vermoord. Zijn ouders waren Elisabeth de Brabant en Theodricus de Rocourt, schoenmaker te Hasselt (1583).  De voorvaderen komen uit de regio Luik en heetten “de Rocourt”. De vroegst bekende naamdrager “Henri de Rocourt”, was een telg uit het Harduemont geslacht (circa 1324). Het familieverband met Henri moet nog worden aangetoond. Er kunnen ook meerdere families zijn, die hun naam hebben afgeleid van het dorp Rocourt.  (bron landkaart: Beelddatabank Historische Kaarten Brabant)

Genealogie Vlaamse & Nederlandse families Roucourt, Recourt, Rekoert, Recoert, Rikoert en Rekourt

Rekoert, Rikkoert
Recoert, Rekourt, Recourt

Recourt

Roucourt

Rocourt (Liège, Luik)

Het Keltische DNA spoor

 

Vanaf 2011 wordt getracht om de afkomst te onderbouwen met DNA analyses. Het Y-chromosoom wordt van vader op zoon doorgegeven en volgt dus de achternaam. Twee familieleden met een gemeenschappelijke voorvader in 1724 (Hendrik Recourt), hebben een vergelijkbaar DNA profiel. De Y-chromosomale DNA analyses tonen dat het Recourt haplotype behoort tot R1b-U152. Haplotype U152 wordt in verband gebracht met de Keltische cultuur, die afkomstig is uit Zuid-Duitsland / Zwitserland (Hallstatt en La Tène periode). De Kelten hebben zich circa 600-400 jaar voor het begin van de jaartelling verspreid over een deel van Europa, waaronder naar “Belgica” (Zuid-Nederland tot Noord-Frankrijk). De overeenkomst van de DYS markers op het Y-chromosoom in de Europese gebieden, wijst ook naar een Keltische achtergrond (België, 2,1%). In Zwitserland, dichtbij de oorsprong van de Keltische cultuur, wonen nu 2,5% inwoners die 12 identieke y-chromosoom markers hebben als het Recourt Y-chromosoom. In Schotland (2,3%) en de overige Britse gebieden zijn ook relatief veel inwoners met identieke 12 Dys markers (database FTDNA). De Keltische cultuur heeft zich in deze buitengewesten van Europa het langst gehandhaafd.

Stamouders en Stamboom

Migratie van de familie in de 16de - 17de  eeuw

Leuven

(1635)

Dordrecht
(1698)

Halen
(1610)

Diest
(1686)

Hasselt
(1583)

Brussel

(1667)

De “Stamboom” knop rechts verwijst naar de overzichtspagina van de Recourt Genealogie. U kunt via dit overzicht doorklikken naar de respectievelijke gezinnen (onderstreepte namen of menu). Bij sommige familietakken zijn details niet vermeld op de website. U kunt dan (wellicht) beschikbare informatie vinden in het GEDCOM bestand dat gepubliceerd is bij Genealogieonline en Geneanet. Er is ook een album met kadastergegevens (1832) over de familie Recourt. Onderaan deze pagina kunt u de website en blog met Custom Search van Google doorzoeken.

Hendrik’s zonen Tieleman en Johannes waren tuinders en bezaten “Warmoesiersland” buiten de Sint Jorispoort van Dordrecht. Nakomelingen van Johannes hebben meerdere generaties in Dordrecht gewoond. Zij werden kastelein, zeilmaker, slijter, slager, steenkolenhandelaar, azijnmaker etc. De naam Roucourt is veranderd naar Recourt. Nakomelingen van Tieleman vestigden zich in Den Haag en het Groene Hart van Nederland. Zij waren o.a. meerdere generaties koetsier en korenmolenaar. De naam Roucourt is veranderd naar Recourt, Rekoert, Rekourt, Recoert en Rikkoert.

 

Stamvader Theodorus van Rockourt (Roucourt) was vanaf 1633 concièrge van het college van Halen. Zijn zeer waarschijnlijke ouders woonden in Hasselt en heetten Elisabeth de Brabant en Theodricus de Rocourt (schoenmaker). Zijn familie is afkomstig uit de regio Luik. Lees ook de blog.

Gebruik van gegevens: alle gegevens van deze website en aangekoppelde blog mogen voor privé-doeleinden en genealogisch onderzoek en publicaties worden gebruikt, mits u verwijst naar deze website. Bij formele publicaties, het vriendelijke verzoek om contact op te nemen met de auteur van deze website, zodat er op een correcte wijze gerefereerd kan worden. Het is verboden om de website en aangekoppelde blog, inclusief alle vermelde gegevens, voor commerciële toepassingen -inclusief publicaties met een commerciële doelstelling- te gebruiken, zonder dat u hierover voorafgaande contact heeft opgenomen met de auteur. De gegevens op deze website zijn met grote zorg samengesteld, maar bevatten ongetwijfeld nog fouten. Tevens zijn er veronderstellingen gepostuleerd en zijn er in een aantal gevallen ter illustratie fictieve miniaturen gebruikt. In verband met de privacy wetgeving, zijn enkel gegevens vermeld waarvoor toestemming is verkregen. Mochten er alsnog gegevens op deze website staan die conflicteren met de wetgeving, dan zullen deze direct worden verwijderd.


Voor aanvullingen, vragen of sponsoring kunt u een email sturen naar info(apenstaartje)recourt.eu; vervang (apenstaartje) door @.

Wapen van de Waalse familie de Rocourt uit Luik (circa 1350). Is dit oorsprong van de Nederlandse familie Recourt en de Vlaamse familie Roucourt? Het onderzoek naar de wortels van de familie wordt gesponsord door:


Peter Recourt, Florida USA.

Rechts

 

Percentage van 12 identieke STR (Dys) markers met het “Recourt” Y-chromosoom in verschillende Europese landen.  De gegevens zijn bepaald op basis van deelnemers opgeslagen in de Family Tree DNA database (> 400.000).

 

Het hoogste percentage (2,5%) komt voor in Zwitserland, dichtbij de oorsprong van de Keltische cultuur (zie figuur uiterst rechts).

 

Schotland (2,3%) en Wales (2%)  hebben ook relatief hoge percentages identieke 12 STR (Dys) markers. In deze buitengebieden van Europa is de Keltische cultuur het best bewaard gebleven.

 

Versie juli 2015.

Haplotype R1b-U152(Z36)

 

 

Het Recourt Y-chromosoom valt binnen het Haplotype Z36. Dit is een groep binnen U152, die allen de puntmutatie Z36 bezitten. De Z36 puntmutatie is circa 3500 jaar oud, oftewel dat is de periode van de gemeenschappelijke voorvader. De formele Haplo R1b ISOGG benaming van deze haplogroep is R1b1a2a1a1b2b (weblink). Zeer waarschijnlijk is mutatie Z36 ontstaan bij een voorvader in Zuid-Duitsland, waarna er een migraties o.a. naar Zwitserland hebben plaatsgevonden.

 

De locatie van de nakomelingen van de Z36 familieleden is  zichtbaar op de Google maps kaart rechts (Rocourt bij Luik).

 

DNA analyse Y chromosoom

 

In de tweede helft van 2013 is de DNA volgorde van een groot gedeelte van het Y chromosoom (17,5-20 Mbp) bepaald door het Amerikaanse bedrijf Full Genomes Corporation. Er zijn daardoor ca. 60 nieuwe mutaties ontdekt, die specifiek zijn voor het Recourt Y chromosoom. In november 2014 blijkt een ‘verre neef’ meer genetische overeenkomsten te tonen op basis van DNA analyse. Zijn voorvader Andreas Staudt is afkomstig uit Schweinheim-Asschaffenburg, circa 40 km van de Keltische berg Glauburg (zie Google Maps rechts, regio Frankfurt am Main). Zie de gemeenschappelijke Z36 FGC6511 DNA groep op de U152 groepspagina.

Boven: Keltische cultuur. Hallstatt (800- 500 BC), La Tène (500-50 BC). UK migratie: 600-500 BC. Spanje: 600-500 BC. Noord-Italië: 400 BC. Romeinse overheersing vanaf 50 BC (Gallië) - 100 AD (UK, behalve Ierland, Wales en Schotland). Klik voor vergroting.

Rocourt


Z36+ DNA Haplotype in Europe weergeven op een grotere kaart

Boven: Geografische weergave van de oudst-bekende voorvaderen met de Z36 eigenschap (puntmutatie). Deze groep familieleden heeft één gemeenschappelijke voorvader, die circa 4000 jaar geleden leefde. Alhoewel de wortels nog onbekend zijn, heeft de haplogroep zich waarschijnlijk gevestigd in het Alpengebied, waarna er migraties zijn geweest.

 

Andreas Staudt (1681) uit Schweinhem-Asschaffenburg is het meest verwant  met Theodorus de Rocourt uit Luik (1550). Beiden zijn als een oranje spot verbonden met een lijn weergegeven. De STR variance analyse van Tim Janzen suggereert een gemeenschappelijk voorvader 0-500 AD.